Chương trình có thể kết thúc sớm nếu hết quà tặng.